Kodjo Coaching

Om jag har uppfattat det hela riktigt så är det många som vill utveckla sig på det personliga planet. Även jag har processat med mig själv under en längre tid och det blev som ett nätverk av kablar som hade trasslat in sig i varandra. Jag behövde hjälp att reda ut ett och annat och ensam är verkligen inte stark så jag beslutade mig för att se om det inte skulle finnas möjlighet till att få coachning i Jönköping med omnejd, alltså i närheten av där jag bor. Jag fick höra talas om företaget Kodjo Coaching genom en kontakt på en vårdmottagning som jag går till, av den lilla information jag fick förstod jag att det här företaget möjligtvis skulle kunna vara någonting för mig. Jag bestämde att ta reda på mer om Kodjo Coaching så jag besökte det här företagets egen sida på nätet och efter att ha läst på om vad som erbjuds inom coachning i Jönköping med omnejd förstod jag att det här var rätt företag för mig. Nu har jag fått den hjälp som jag behövde och jag har tagit ut en annan riktning i livet. Innan gick jag i sicksack, nu är det raka spåret framåt för att uppnå ett mål. Att få hjälp inom coachning i Jönköping via företaget Kodjo Coaching tror jag är ett bra sätt även för er som vill utveckla er på det personliga planet, att fastställa era realistiska mål och att bli coachad på vägen. Nu hade jag inte tänkt mig att säga så mycket mer om det här och jag hoppas givetvis att det här inlägget kan vara till hjälp!